تصویر سلفی و سازگاری با روش‌های مبارزه با پولشویی (AML) و شناسایی مشتری (KYC)

راهکارهای شناسایی که با روش دریافت تصویر سلفی و تصویر مدارک شناسایی امکان تشخیص فرد را فراهم می‌آوردند، با قوانین … ادامه خواندن تصویر سلفی و سازگاری با روش‌های مبارزه با پولشویی (AML) و شناسایی مشتری (KYC)