داستان امضای دیجیتال از کجا شروع شد؟

بحث گواهی امضای دیجیتال که امروز باب تازه‌ای را در معادلات انعقاد قرارداد، معاملات، ثبت نام و انواع روابط قانونی … ادامه خواندن داستان امضای دیجیتال از کجا شروع شد؟