امضامی، هویت دیجیتالی شما

هویت دیجیتالی یا شناسه دیجیتالی که با فرآیند احراز هویت افراد از طریق کانال های دیجیتالی آغاز میشود ، به نوبه خود میتواند به برخورداری از مزایای بیشتر  در حوزه های گوناگون از اقتصادی گرفته تا مدنی بینجامد و به سان یک کلید قدرتمند برای رشد فراگیر و ایجاد ارزش اقتصادی قابل سنجش به فرد و سازمان عمل کند.

Noneconomic benefits

Economic gain

Inclusive growth

هویت دیجیتالی با امضامی

Well-designed Digital ID

گواهی امضای قانونی خود را دریافت کنید و با آن متون و قراردادهایتان را امضا و ارسال نمایید

برای دریافت گواهی امضای قانونی خود لازم است تا اطلاعاتی را برای مرکز صادکننده گواهی ارسال نمایید. اپلیکیشن امضامی شما را در این فرآیند تا ارسال درخواست گواهی و حصول اطمینان از دریافت آن همراهی می کند.

پس از دریافت گواهی امضای قانونی، شما به راحتی میتوانید متونی را که بر روی اپلیکیشن امضامی موبایل خود دریافت کرده اید، امضا کنید. متون امضا شده از طریق پنل امضامی برای درخواست دهنده ارسال میشوند و یک نسخه آن نیز بر روی  اپلیکیشن گوشی همراه شما باقی می ماند.

Slide گواهی امضای قانونی خود را
دریافت کنید و با آن متون و
قراردادهایتان را امضا و ارسال نمایید
برای دریافت گواهی امضای قانونی خود لازم است تا اطلاعاتی را برای مرکز صادکننده گواهی ارسال نمایید. اپلیکیشن امضامی شما را در این فرآیند تا ارسال درخواست گواهی و حصول اطمینان از دریافت آن همراهی می کند.

پس از دریافت گواهی امضای قانونی، شما به راحتی میتوانید متونی را که بر روی اپلیکیشن امضامی موبایل خود دریافت کرده اید، امضا کنید. متون امضا شده از طریق پنل امضامی برای درخواست دهنده ارسال میشوند و یک نسخه آن نیز بر روی اپلیکیشن گوشی همراه شما باقی می ماند.
۰۱ ارائه اطلاعات مورد نیاز
از طریق اپلیکیشن امضامی
Claim your CA digital certificate, sign and send documents
Slide ۰۲ درخواست گواهی امضای قانونی
برای دریافت گواهی امضای قانونی خود لازم است تا اطلاعاتی را برای مرکز صادکننده گواهی ارسال نمایید. اپلیکیشن امضامی شما را در این فرآیند تا ارسال درخواست گواهی و حصول اطمینان از دریافت آن همراهی می کند.

پس از دریافت گواهی امضای قانونی، شما به راحتی میتوانید متونی را که بر روی اپلیکیشن امضامی موبایل خود دریافت کرده اید، امضا کنید. متون امضا شده از طریق پنل امضامی برای درخواست دهنده ارسال میشوند و یک نسخه آن نیز بر روی اپلیکیشن گوشی همراه شما باقی می ماند.
گواهی امضای قانونی خود را
دریافت کنید و با آن متون و
قراردادهایتان را امضا و ارسال نمایید
Slide ۰۳ برای دریافت گواهی امضای قانونی خود لازم است تا اطلاعاتی را برای مرکز صادکننده گواهی ارسال نمایید. اپلیکیشن امضامی شما را در این فرآیند تا ارسال درخواست گواهی و حصول اطمینان از دریافت آن همراهی می کند.

پس از دریافت گواهی امضای قانونی، شما به راحتی میتوانید متونی را که بر روی اپلیکیشن امضامی موبایل خود دریافت کرده اید، امضا کنید. متون امضا شده از طریق پنل امضامی برای درخواست دهنده ارسال میشوند و یک نسخه آن نیز بر روی اپلیکیشن گوشی همراه شما باقی می ماند.
گواهی امضای قانونی خود را
دریافت کنید و با آن متون و
قراردادهایتان را امضا و ارسال نمایید
تکمیل فرایند احراز هویت
Slide ۰۴ برای دریافت گواهی امضای قانونی خود لازم است تا اطلاعاتی را برای مرکز صادکننده گواهی ارسال نمایید. اپلیکیشن امضامی شما را در این فرآیند تا ارسال درخواست گواهی و حصول اطمینان از دریافت آن همراهی می کند.

پس از دریافت گواهی امضای قانونی، شما به راحتی میتوانید متونی را که بر روی اپلیکیشن امضامی موبایل خود دریافت کرده اید، امضا کنید. متون امضا شده از طریق پنل امضامی برای درخواست دهنده ارسال میشوند و یک نسخه آن نیز بر روی اپلیکیشن گوشی همراه شما باقی می ماند.
گواهی امضای قانونی خود را
دریافت کنید و با آن متون و
قراردادهایتان را امضا و ارسال نمایید
دریافت گواهی امضای قانونی
Slide ۰۵ امضای متون و قراردادها
با گواهی دریافت شده
برای دریافت گواهی امضای قانونی خود لازم است تا اطلاعاتی را برای مرکز صادکننده گواهی ارسال نمایید. اپلیکیشن امضامی شما را در این فرآیند تا ارسال درخواست گواهی و حصول اطمینان از دریافت آن همراهی می کند.

پس از دریافت گواهی امضای قانونی، شما به راحتی میتوانید متونی را که بر روی اپلیکیشن امضامی موبایل خود دریافت کرده اید، امضا کنید. متون امضا شده از طریق پنل امضامی برای درخواست دهنده ارسال میشوند و یک نسخه آن نیز بر روی اپلیکیشن گوشی همراه شما باقی می ماند.
گواهی امضای قانونی خود را
دریافت کنید و با آن متون و
قراردادهایتان را امضا و ارسال نمایید

یکپارچگی قدرتمند کسب و کار شما

به عنوان یک صاحب کسب و کار، استفاده از راهکار امضامی امکانات متعددی از جمله تبادل اطلاعات با کارمندان، مشتریان و شرکای تجاری تان را فراهم می آورد، در عین حال که سازمان شما را امن و از آسیب مصون نگه میدارد.

امنیت بیشتر با امضای دیجیتال
امضای دیجیتال با امضامی
امنیت بیشتر با امضای دیجیتال

ویژگی‌های کلید عمومی PKI

یک فرآیند احراز هویت مستحکم، اطمینان می دهد که افراد همان موجودیت‌هایی هستند که ادعا می‌کنند. الگوریتم‌های رمزنگاری برای محافظت از ارتباطات و تضمین حریم خصوصی داده‌های ارسال شده از یک رایانه به رایانه دیگر اعمال می‌شوند. از ساختار کلید عمومی می‌توان برای انکارناپذیری امضاهای دیجیتالی استفاده کرد.

گواهی امضای تایید شده

ارائه دهنده گواهی امضای قانونی مرکز ریشه

چابک و مطمئن در ارائه سرویس

پشتیبانی 24/7 به صورت آنلاین و سایر خدمات مشتری مدار

ایجاد ارزش های بیشتر

سرعت بخشیدن به ارائه محصولات، با یکپارچه سازی فرایندها

زیربنایی و مقیاس پذیر

قابلیت ارتقا و یکپارچه سازی با سایر محصولات

دانلود نرم افزار

با توجه به سیستم عامل تلفن همراه خود، می توانید برنامه امضامی را از طریق یکی از دکمه‌های زیر دانلود کنید.

   

دانلود نرم افزار

با توجه به سیستم عامل تلفن همراه خود، می توانید برنامه امضامی را از طریق یکی از دکمه‌های زیر دانلود کنید.