تیم ما

ما در شاکیلید در کنار هم خانواده بزرگی ساخته­ ایم و کار و فعالیت همراه با دوستی، همیاری و همدلی برای ما در این خانه معنا می­ یابد.

بنیان گذاران شاکیلید

Transparent Team

میثم فقیهی رضایی

مدیرعامل

علی حاجی زاده مقدم

رئیس هیات مدیره

بشیر بخشنده

مدیر محصول

تیم شاکیلید

بر اساس حروف الفبا

مرضیه پایدار

تیم تحقیق و توسعه

پارسا جعفری

تیم تحقیق و توسعه

حمیده حسینی

تیم تحقیق و توسعه

محمد رنجبر زعفرانیه

تیم تحقیق و توسعه

بهراد زاری

تیم تحقیق و توسعه

سید محمد سبط

تیم تحقیق و توسعه

ارسلان سجادی

تیم تحقیق و توسعه

ابراهیم سنجانی

تیم لیدر زیرساخت

مهدی صدقی فروز

تیم مالی و اداری

ارژنگ طالبی نژاد

تیم برندینگ

امین ظاهردناک

تیم تحقیق و توسعه

شیرین عباسی

تیم تحقیق و توسعه

سیما لبیبی

مدیر منابع انسانی

منصور مجیدی

عضو سابق تیم برندینگ

فروغ مروج صالحی

عضو سابق تیم برندینگ

مهدی محب علیزاده

تیم زیرساخت

سید مصباح طاهراحمدی

تیم زیرساخت

سعید معمری

تیم مالی و اداری

محمدرضا مقدم جاه

مدیر مالی و اداری

محسن مقدم جاه

تیم برندینگ

محمد مهدی مینایی

تیم تحقیق و توسعه

حمید نظری

عضو سابق تیم تحقیق و توسعه

سیامک نیکفر

تیم تحقیق و توسعه

الناز هادی

تیم مالی و اداری

سید داود هوشدارپور

عضو سابق تیم تحقیق و توسعه

پیمان نورهرنجی

تیم تحقیق و توسعه

تیم ما

ما در شاکیلید در کنار هم خانواده بزرگی ساخته­ ایم و کار و فعالیت همراه با دوستی، همیاری و همدلی برای ما در این خانه معنا می­ یابد.

بنیان گذاران شاکیلید

faghihi

میثم فقیهی رضایی

مدیرعامل

علی حاجی زاده مقدم

رئیس هیات مدیره

بشیر بخشنده

مدیر محصول

تیم شاکیلید

بر اساس حروف الفبا

افشین افشاری

تیم تحقیق و توسعه

مهسا باباخانی کندری

تیم تحقیق و توسعه

مرضیه پایدار

تیم تحقیق و توسعه

حمیده حسینی

تیم تحقیق و توسعه

محمد رنجبر زعفرانیه

تیم تحقیق و توسعه

بهراد زاری

تیم تحقیق و توسعه

سید محمد سبط

تیم تحقیق و توسعه

ابراهیم سنجانی

تیم لیدر زیرساخت

مهدی صدقی فروز

تیم مالی و اداری

ارژنگ طالبی نژاد

تیم برندینگ

شیرین عباسی

تیم تحقیق و توسعه

سیما لبیبی

مدیر منابع انسانی

منصور مجیدی

تیم لیدر برندینگ

مهدی محب علیزاده

تیم زیرساخت

فروغ مروّج صالحی

مدیر توسعه بازار و برند

سید مصباح طاهراحمدی

تیم زیرساخت

سعید معمری

تیم مالی و اداری

محمدرضا مقدم جاه

مدیر مالی و اداری

محسن مقدم جاه

تیم برندینگ

حمید نظری

عضو سابق تیم تحقیق و توسعه

سیامک نیکفر

تیم تحقیق و توسعه

الناز هادی

تیم مالی و اداری

سید داود هوشدارپور

تیم تحقیق و توسعه