تیم ما

ما در شاکیلید در کنار هم خانواده بزرگی ساخته­ ایم و کار و فعالیت همراه با دوستی، همیاری و همدلی برای ما در این خانه معنا می­ یابد.

بنیان گذاران شاکیلید

Transparent Team

میثم فقیهی رضایی

مدیرعامل

علی حاجی زاده مقدم

رئیس هیات مدیره

بشیر بخشنده

مدیر محصول

تیم شاکیلید

بر اساس حروف الفبا

یاسین آخوندی

تیم تحقیق و توسعه

مرضیه پایدار

تیم تحقیق و توسعه

پارسا جعفری

تیم تحقیق و توسعه

پگاه حاجی غلامی

تیم اداری و اجرایی

حمیده حسینی

عضو سابق تیم تحقیق و توسعه

محمد رنجبر زعفرانیه

عضو سابق تیم تحقیق و توسعه

سید محمد سبط

عضو سابق تیم تحقیق و توسعه

ارسلان سجادی

تیم تحقیق و توسعه

ابراهیم سنجانی

تیم لیدر زیرساخت

مهدی صدقی فروز

کارشناس امور قراردادها

ارژنگ طالبی نژاد

تیم برندینگ

امین ظاهردناک

تیم تحقیق و توسعه

شیرین عباسی

عضو سابق تیم تحقیق و توسعه

سیما لبیبی

مدیر منابع انسانی

منصور مجیدی

عضو سابق تیم برندینگ

فروغ مروج صالحی

عضو سابق تیم برندینگ

پوریا عباس زاده

تیم تحقیق و توسعه

مهدی محب علیزاده

تیم زیرساخت

آیدا محمدشاهی مقدم

مدیرمحصول

سید مصباح طاهراحمدی

عضو سابق تیم زیرساخت

سعید معمری

تیم مالی و اداری

محمدرضا مقدم جاه

مدیر توسعه کسب وکار

محسن مقدم جاه

تیم برندینگ

محمد مهدی مینایی

تیم تحقیق و توسعه

حمید نظری

عضو سابق تیم تحقیق و توسعه

سیامک نیکفر

عضو سابق تیم تحقیق و توسعه

سید داود هوشدارپور

عضو سابق تیم تحقیق و توسعه

پیمان نورهرنجی

تیم تحقیق و توسعه

تیم ما

ما در شاکیلید در کنار هم خانواده بزرگی ساخته­ ایم و کار و فعالیت همراه با دوستی، همیاری و همدلی برای ما در این خانه معنا می­ یابد.

بنیان گذاران شاکیلید

faghihi

میثم فقیهی رضایی

مدیرعامل

علی حاجی زاده مقدم

رئیس هیات مدیره

بشیر بخشنده

مدیر محصول

تیم شاکیلید

بر اساس حروف الفبا

افشین افشاری

تیم تحقیق و توسعه

مهسا باباخانی کندری

تیم تحقیق و توسعه

مرضیه پایدار

تیم تحقیق و توسعه

حمیده حسینی

تیم تحقیق و توسعه

محمد رنجبر زعفرانیه

تیم تحقیق و توسعه

بهراد زاری

تیم تحقیق و توسعه

سید محمد سبط

تیم تحقیق و توسعه

ابراهیم سنجانی

تیم لیدر زیرساخت

مهدی صدقی فروز

تیم مالی و اداری

ارژنگ طالبی نژاد

تیم برندینگ

شیرین عباسی

تیم تحقیق و توسعه

سیما لبیبی

مدیر منابع انسانی

منصور مجیدی

تیم لیدر برندینگ

مهدی محب علیزاده

تیم زیرساخت

فروغ مروّج صالحی

مدیر توسعه بازار و برند

سید مصباح طاهراحمدی

تیم زیرساخت

سعید معمری

تیم مالی و اداری

محمدرضا مقدم جاه

مدیر مالی و اداری

محسن مقدم جاه

تیم برندینگ

حمید نظری

عضو سابق تیم تحقیق و توسعه

سیامک نیکفر

تیم تحقیق و توسعه

الناز هادی

تیم مالی و اداری

سید داود هوشدارپور

تیم تحقیق و توسعه