تیم ما

ما در شاکیلید در کنار هم خانواده بزرگی ساخته­ ایم و کار و فعالیت همراه با دوستی، همیاری و همدلی برای ما در این خانه معنا می­ یابد.

بنیان گذاران شاکیلید

faghihi

میثم فقیهی رضایی

مدیرعامل

علی حاجی زاده مقدم

رئیس هیات مدیره

بشیر بخشنده

مالک محصول

تیم شاکیلید

بر اساس حروف الفبا

افشین افشاری

تیم تحقیق و توسعه

مهسا باباخانی کندری

تیم تحقیق و توسعه

مرضیه پایدار

تیم تحقیق و توسعه

حمیده حسینی

تیم تحقیق و توسعه

محمد رنجبر زعفرانیه

تیم تحقیق و توسعه

سید محمد سبط

تیم تحقیق و توسعه

ابراهیم سنجانی

تیم لیدر زیرساخت

محمد صافی

تیم زیرساخت و برندینگ

مهدی صدقی فروز

تیم اداری و مالی

ارژنگ طالبی نژاد

تیم برندینگ

وحید قدیری کاریزی

تیم تحقیق و توسعه

سیما لبیبی

تیم لیدر منابع انسانی

منصور مجیدی

تیم لیدر برندینگ

مهدی محب علیزاده

تیم زیرساخت

فروغ مروّج صالحی

تیم لیدر توسعه بازار و تیم برندیگ

سعید معمری

تیم اداری و مالی

محمدرضا مقدم جاه

تیم لیدر اداری و مالی

محسن مقدم جاه

تیم برندینگ

حمید نظری

تیم لیدر تحقیق و توسعه

سیامک نیکفر

تیم تحقیق و توسعه

الناز هادی

تیم اداری و مالی

سید داود هوشدارپور

تیم تحقیق و توسعه