شاکیلید، یک گام دیگر در توسعه احراز هویت غیرحضوری

در سال جاری سرویس احراز هویت غیرحضوری سجام به مجموعه خدمات شاکیلید اضافه شد و در هفته پایانی دی‌ماه برای کارگزاری سهام‌گستران شرق به عن...

ادامه مطلب